Estat del cooperativisme mundial

Estat del cooperativisme mundial

Llegit l’informe World Co-operative Monitor 2013 elaborat per la ICA (la federació mundial d’associacions de cooperatives), Euricse, la Fundació Espriu i la OCDC.

Alguns titulars que em faig:

  • Cap coop ESP/CAT entre les 30 més grans del món en facturació del sector alimentari. Eroski nº11 amb $8600M en sector comerç.
  • Mondragón coop més gran del món (multiplica x4 la 2a) en facturació al sector industrial amb $19220M. Fagor 5ª (2ª fa només 2 anys) amb $1770M però ja sabem que està en crisi.
  • Espanya 1r país del món en nombre de coops alimentàries i sanitàries, però més avall en facturació.
  • Fundació Espriu coop sanitaria més important d’Espanya amb $1760M de facturació.
  • 6 de les coops sanitàries més grans del món són brasileres. Les altres 3 d’USA, que són les que més facturen.
  • Els 3 bancs cooperatius més grans del món són francesos. Junts sumen gairebé $100.000M anuals de ingressos nets. Cap coop financera espanyola entre les grans.
  • Cap coop de comunicació o similars entre les 300 coops més grans del món.
  • Les coops elèctriques americanes tenen 42M d’usuaris. SomEnergia, podem!