@albertquilez1 @arna1cb @arqueoleg han deixat de c…

@albertquilez1 @arna1cb @arqueoleg han deixat de caure a les enquestes i fins i tot remonten, no és per alegrar-nos…

RT @albertquilez1: @MarcRius1 el ptijor és haver a…

RT @albertquilez1: @MarcRius1 el ptijor és haver alimentat les expectatives sense haver preguntat abans o sense haver dit tot el que sabien des de 1er moment

@albertquilez1 @caro_delio evidenment era el motiu

@albertquilez1 @caro_delio evidenment era el motiu