@alexmiquel d’esquenes a la UE? A la resta d’Espan…

@alexmiquel d’esquenes a la UE? A la resta d’Espanya? No gràcies.

@lourdesg2a @alexmiquel @AdaColau @bcnencomu si us…

@lourdesg2a @alexmiquel @AdaColau @bcnencomu si us preocupa la despesa en consultes caldria renunciar a totes eh?

.@lourdesg2a @alexmiquel @AdaColau @bcnencomu la d…

.@lourdesg2a @alexmiquel @AdaColau @bcnencomu la democràcia té costos però la deva absència surt encara més cara, Lourdes.