@manusimarro dubto q ningú a @jovesev hagi dit aix…

@manusimarro dubto q ningú a @jovesev hagi dit això, qt mola escalfar-ho…! La sobirania ha d’estar en les persones, independentment d’estats

Opina!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.