@albertmartnez no sorprèn, fa anys que el conec. C…

@albertmartnez no sorprèn, fa anys que el conec. Continuo trobant discutible que no hagi pogut trobar relleu en 30anys (com altres, clar).

Opina!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.