@afontcu @hibai_ el discurs contra “la clase polít…

@afontcu @hibai_ el discurs contra “la clase política” és precisament “ni d’esquerres ni de dretes”!

Opina!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.