@LaDupla_ coincideixo, però alerta xq no és el que…

@LaDupla_ coincideixo, però alerta xq no és el que està passant

Opina!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.