@joseptellez de tota manera trobo q depèn de la pr…

@joseptellez de tota manera trobo q depèn de la pregunta el Sí pot ser bona mesura de pressió.

Opina!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.