@joseptellez domcs no és el que has expressat 1r….

@joseptellez domcs no és el que has expressat 1r. Acabareu borrant-nos de totes les memòries de lluites. Tindria força gràcia històrica!

Opina!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.