@jcoscu ha faltat incrementar pressió, no+ hem rep…

@jcoscu ha faltat incrementar pressió, no+ hem repetit. Si no augmenta pressió no torna la negociació. Escratxes sindicals? Provem-ho!

Opina!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.