@Jordi_mari @eduardvoltas de moment m’han anat a l…

@Jordi_mari @eduardvoltas de moment m’han anat a la cntra tant el govern central com l’autonòmic. La mateixa suspicàcia xls 2.