@comtemuffat com es pot veure, la realitat discrep…

@comtemuffat com es pot veure, la realitat discrepa del teu PdV. L’agenda és bàsica i no es pot parlar de dues coses a l’hora.