@davidcc_01 com totes les versions locals, la seva…

@davidcc_01 com totes les versions locals, la seva singularitat es convoca només quan interessa… Canvia Gomà per ICV.